ai-01.jpeg
sfelogoi-03

PER MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU-NOS A:

info@setfontsenergia.cat

SET FONTS ENERGIA SCCL és una cooperativa de consumidors i usuaris creada amb el suport de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, i amb el suport del Consell Comarcal d’Osona. L’objectiu de l’organització és que les veïnes i veïns de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons puguin fer la transició energètica al municipi.

Enllaços d'interès

Balenyà sostenible

COSPES Sant Pere de Torelló

Segueix-nos:


instagram

©2022 Set Fonts Energia

Sobre aquesta comunitat

pexels-rodolfo-clix-1036936.jpeg

Què entenem per comunitat energètica?

Una comunitat energètica és una aliança entre actors locals diversos (ciutadans individualment, comunitats de veïns o de propietaris, associacions o cooperatives d’àmbit local o comarcal, ajuntaments i/o altres administracions supralocals…) per tal d’autoproduir, repartir entre aquests actors i autoconsumir energia elèctrica a partir de plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes renovables (d’energia tèrmica o eòlica, per exemple). La guia aclareix que no cal “encaixar dins d’una determinada figura jurídica per poder fer servir el concepte comunitat energètica, que té un gran valor com a eina comunicativa per avançar en la transició energètica des d’una perspectiva local”.

Les comunitats energètiques permeten també una lluita més efectiva contra la pobresa energètica d’una part important de la ciutadania, tal com veurem més endavant en alguns exemples concrets. La directiva europea ho assenyala, quan diu que l’autoconsum compartit “ofereix també oportunitats a les comunitats d’energies renovables per impulsar l’eficiència energètica a les llars i ajuda a combatre la pobresa energètica existent mitjançant la reducció del consum i la reducció en els preus de subministrament”.

Les comunitats energètiques són fonamentals per teixir aliances entre tots els actors locals i per fer aquest canvi de model descentralitzat de producció i de consum de l’energia que ens pot dur cap a un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient.”

Tots aquests projectes municipals basats en les comunitats energètiques compten amb el suport i el compromís de la Diputació de Barcelona per al compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030, aprovada per l’ONU, especialment del número 7 (garantir energia neta, segura i assequible per a tothom), de l’11 (aconseguir ciutats i comunitats humanes resilients i sostenibles) i, sobretot en aquest cas, del 13 (impulsar  mesures de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic)

eyJjYSI6ImVuZXJnaWEgZfJsaWNhIn0=energia fotovoltaicaeyJjYSI6ImNvbXVuaXRhdCBlbmVyZ+h0aWNhIn0=eyJjYSI6InRyYW5zaWNp8yBlbmVyZ+h0aWNhIn0=panells fotovoltaicseyJjYSI6InByb2plY3RlcyBlbmVyZ+h0aWNzIn0=